Γιατί λαμβάνετε αυτήν την Ενημέρωση

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την επιχείρησή μας. Η διαφάνεια ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΓΚΠΔ) αλλά και της εθνικής νομοθεσίας. Με την Ενημέρωση αυτή επιθυμούμε να παράσχουμε σε εσάς τους πελάτες μας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας με την επιχείρησή μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένω

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΡΑΠΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ» και διακριτικό τίτλο «TRAVELHOUSE», με έδρα την Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου Α 3, του Νομού Αχαΐας, ΑΦΜ 104108863, τηλέφωνο 2610275018, email info@travelhouse.gr, εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Επιχείρηση», είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία Υπεύ­θυ­νος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιχείρηση

Η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Αριθμός Διαβατηρίου, Εθνικότητα, Υπηκοότητα.

Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο.

Δεδομένα πληρωμής: αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα): είναι ενδεχόμενο, όταν κάνετε κράτηση για τις υπηρεσίες μας, να μας γνωστοποιήσετε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, εάν μας γνωστοποιήσετε πληροφορίες για πιθανές ιατρικές ή διαιτητικές ανάγκες σας, είναι πιθανόν αυτό να φανερώνει λεπτομέρειες για την κατάσταση της φυσικής ή ψυχικής σας υγεία ή τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Η παροχή των δεδομένων αυτών γίνεται οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία. Σε περίπτωση που δεν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να λάβετε από εμάς ή με την μεσολάβησή μας.

Πώς λαμβάνουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε πληροφορίες με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Απευθείας από εσάς:

(α) κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, είτε με τηλεφωνική επαφή, είτε με επίσκεψη στα γραφεία μας ή επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, (β) από την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας, γ) μέσω των socialmedia

2) Από άλλες πηγές:

(α) Από άλλα γραφεία ταξιδίων όταν ενεργούν ως πωλητές πακέτων οργανωμένων ταξιδίων που διοργανώνει η Επιχείρηση μας,

(β) Από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί ως ασκών τη γονική μέριμνα (περίπτωση ανήλικων ταξιδιωτών) ή ως εκπρόσωπος ομάδας ταξιδιωτών (περίπτωση ομαδικών εκδρομών, εταιρικών ταξιδιών κ.ο.κ.), στο όνομα και για λογαριασμό σας.

Στην τελευταία περίπτωση, ο εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει ή να εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεση των λοιπών ταξιδιωτών και να βεβαιώσει ότι έχει το δικαίωμα να προβεί στην κράτηση στο όνομα και για λογαριασμό τους.

(γ) Από την ασφαλιστική εταιρία ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον προσωπικό ιατρό σας, σε περιστάσεις που πρέπει να ενεργήσουν για την προστασία των δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων προσώπων (π.χ. συνταξιδιωτών) ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σκοποί Επεξεργασίας

Η Επιχείρηση, ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:

(α) Για να διαχειριστούμε την κράτησή σας εσωτερικά και να επικοινωνήσουμε τα στοιχεία της κράτησης στους προμηθευτές μας (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κ.ο.κ.) ώστε να παράσχουμε τις συμφωνηθείσες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση.

(β) Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την κράτησή σας ή/ και οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα.

(γ) Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Επιχείρησης, με βάση τα έννομα συμφέροντα της:

– να αξιολογούμε πώς χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας

– να ανταποκρινόμαστε / διερευνούμε τυχόν παράπονα ή/ και αξιώσεις των πελατών μας (ταξιδιωτών)

(δ) Για την προστασία δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων προσώπων, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ιατρικής ανάγκης, περιστατικού ασφαλείας κ.ο.κ.

Δεν  συλλέγουμε μη αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα και δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για άλλο σκοπό, εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας

■   Σύμβαση

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατ’ αίτηση σας και στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης με σκοπό την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που μας ζητήσατε(π.χ. υπηρεσίες μεταφοράς, διανυκτέρευσης, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, εστίασης κ.ο.κ.), σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οδηγίες σας.

■     Συγκατάθεση

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο βαθμό που αυτή δεν καλύπτεται από τη μεταξύ μας σύμβαση γίνεται με την ελεύθερη, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση σας και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και το χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

■     Έννομες υποχρεώσεις

Όταν απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις ή για σκοπούς έννομων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σαςπ.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ιατρικής ανάγκης, περιστατικού ασφαλείας κ.ο.κ.,

■     Προστασία της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τα εκάστοτε κυβερνητικά μέτρα κάθε χώρας για τον περιορισμό της λοίμωξης COVID-19.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε και πάντοτε εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με :

α) Το προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας

β) Εξωτερικούς συνεργάτες – παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα διαχείρισης, συντήρησης ή/και αναβάθμισης του λογισμικού μηχανογράφησης και των λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων της Επιχείρησης για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών.

(γ) Προμηθευτές / παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση, π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κ.ο.κ

Ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν γνώση των δεδομένων σας και τα ακόλουθα πρόσωπα:

(δ) Αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν είναι απαραίτητο με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα, περιλαμβανομένων ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικής, ελέγχου συνόρων, ασφαλείας, αντι-τρομοκρατικής πολιτικής, πρόληψης και καταστολής απάτης κ.ο.κ.

ε) Πάροχοι πληρωμών και (άλλα) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για σκοπούς πρόληψης και εντοπισμού απάτης.

(ε) Γραφεία ταξιδίων που διοργανώνουν οργανωμένα ταξίδια, όταν ενεργούμε ως πωλητές των πακέτων τους.

(στ) Εξωτερικούς συνεργάτες – λογιστής και δικηγόρος.

Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες, το προσωπικό της Επιχείρησης και τρίτοι θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση της ασφάλειας των δεδομένων και της εμπιστευτικότητας αυτών από σχετικές έγγραφες συμβάσεις.

Τα Δικαιώματά σας

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:

•    Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

•    Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε.

•    Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

•    Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

•    Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει.

•    Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε.

Κυριότητα Προϊόντων – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κλπ., αποτελούν ιδιοκτησία μας στα οποία έχουμε πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου του Ιστότοπου, όσο και των υπηρεσιών μας ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.

Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. Τα στοιχεία που συλλέγονται επειδή το επιβάλλει η νομοθεσία, φορολογική ή άλλη, διατηρούνται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της Επιχείρησης διατηρούνται μέχρι τη λήξη του χρόνου παραγραφής.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα

Σε περίπτωση ενδεχόμενης διαβίβασης δεδομένων σας σε τρίτη χώρα, η Επιχείρηση μας έχει λάβει επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε ή συμπληρώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς, η οποία θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλ: 210-6475600

E-mail: contact@dpa.gr

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση:

Πλατεία Γεωργίου Α 3

ΠάτραΑΧΑΪΑΣ

T.K. 26221

Τ. 2610275118

Ε. info@travelhouse.gr